Gaschaint - Frásaí Gaeilge - ó cheann ceann an lae

 

Frásaí Gaeilge Do Thuismitheoirí
 

An raibh tú riamh ar iarraidh smaoineamh ar an bhfocal nó an leagan ceart agus tú ag labhairt Gaeilge le do pháiste? Tá réiteach na faidhbe anseo!

Suíomh gréasáin le 2000 frása, agus an chaint uile ann freisin, dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a thabhairt dá gclann. Leaganacha ó na trí mhórchunúint sa suíomh agus dathchódú déanta orthu. Caint bheo na Gaeltachta atá ar an suíomh.

Toradh is ea Gaschaint at thionscadal ceannródaíoch a raibh idir chainteoirí dúchais agus dhaoine ar bheagán Gaeilge páirteach ann.
 

Faigh tuilleadh eolais

 

Tá an leabhar Gaschaint nua ar fáil sa siopaí leabhar
Le ceannach ó shiopaí leabhar anseo.